Blogg

Sida 2

Bör man som rörmokare gå med i facket?

10 jan 2018

Det finns givetvis olika åsikter om huruvida man som rörmokare bör gå med i facket eller inte. Man kan dock åtminstone med säkerhet säga att det är vanligt som rörmokare att vara fackansluten. Om man bör gå med eller inte är helt upp till var och en, och det finns både förespråkare och motståndare. Här försöker vi bena ut frågan genom att visa några för- och nackdelar.

Fördelar

Det som gör att många går med i facket är tryggheten det erbjuder den som är anställd rörmokare. Om du anser att du blir orättvist behandlad på arbetsplatsen, eller om du har hamnat i en tvist med din chef, kan facket gå in och hjälpa dig. Är man inte med i facket finns det givetvis hjälp att få en ändå, men då ofta till ganska höga kostnader. Fackets skydd gäller naturligtvis över hela landet, oavsett om du bor i t.ex. Nynäshamn, Jönköping eller Landskrona.

Andra fördelar är till exempel:

 • Ger facken en starkare röst. Det är facket som till exempel förhandlar fram kollektivavtal och bevakar anställdas rättigheter inom olika områden. Att vara medlem i facket gör att man bidrar till att stärka fackets röst och därmed även makt att åstadkomma saker till anställdas fördel.
 • Möjligheter till fortbildning. Som rörmokare bör ditt fackförbund ha möjligheter till utbildningar och kurser som kan göra att du utvecklas inom ditt yrke. Vanligtvis ska du få rätt att ta ledigt från arbetet för att gå på dessa kurser och de kan ibland innebära viss restid. Kanske är du verksam rörmokare i Nynäshamn, medan utbildningen hålls på Västkusten.
 • Lokalt stöd. Många fack har lokala avdelningar som väl känner till näringslivet och den allmänna situationen i din kommun. Om du till exempel är en rörmokare i Nynäshamn kan du få hjälp från en avdelning som har god kännedom om staden. Det här gäller såklart inte bara Nynäshamn, utan lokala avdelningar finns på många olika platser i landet.

Nackdelar

Något som spontant upplevs som en stor nackdel för många är den månatliga avgiften som ska betalas. Som rörmokare har man visserligen ofta en ganska god lön (medlemsavgifterna anpassas ibland dessutom efter lönenivån), men det kan ändå kännas som en ganska stor utgift.

Ibland kan avgiften vara hög eftersom det ingår försäkringar och andra förmåner i avgiften. Vad som ingår skiljer sig dock från fackförbund till fackförbund, även om man som rörmokare inte har alltför många aktörer att välja mellan. Andra nackdelar är till exempel:

 • Politisk färg. Något som en del anser vara negativt med att vara med i ett visst fackförbund är att det kan finnas vissa politiska färgningar. Det kan till exempel visa sig genom att fackförbundet betalar in partistöd varje år, ofta ganska stora summor, till det parti som de vill stödja. Det här gäller inte alla fackförbund och skiljer sig alltså åt en hel del.
 • Känner inget behov av hjälpen. Om man som enskild anställd inte behöver försäkring eller hjälpen som fackförbund kan bistå med kan avgiften givetvis kännas omotiverad. Till exempel kanske man har en stor buffert, sparad på egen hand, för att anlita någon om en tvist på arbetsplatsen skulle uppstå. Ofta har dock facket en annan typ av makt vid sådana situationer.

Stambyte eller relining?

10 aug 2017

Relining har under en tid använts för att bättra på gamla rör utan att genomföra ett helt stambyte. Inte sällan används detta just som ett komplement till stambyte, där delar av rören säkras med relining med andra byts ut helt.

Relining är sällan någon permanent lösning. Istället handlar det om att fodra rören en gång så att de håller i ytterligare ett antal år. Förr eller senare kommer dock rören att behöva bytas ut – det är ingen bra idé att försöka köra med relining hur länge som helst.

Här kan du läsa mer om relining: http://www.relinings.se/.

Stambyte dyrare – men mer långsiktigt

Det långsiktigt bästa beslutet är troligtvis att helt enkelt genomföra ett komplett stambyte. Så måste dock inte vara fallet. Har man gamla rör med smärre problem kan relining helt enkelt vara ett sätt ”klämma ur” det sista ur dem. Det som är viktigt är helt enkelt att vara medveten om att förr eller senare, oavsett hur lång tid det blir, kommer rören att behöva bytas ut helt och hållet.

Att göra ett komplett stambyte är dyrt och tar lång tid. Ska man genomföra det i en större fastighet finns det många skäl att försöka använda rören så länge det går, utan att byta ut dem.

Kan göras på vissa delar

Många gånger slits vissa delar ut fortare än andra. Ett exempel på det är de stammar som hör till köket. Här spolas inte sällan ner fett och anda svårlösliga ämnen vilket tär på rören. Att göra ett helt stambyte endast på grund av att kökets stammar är slitna är omotiverat. I sådana lägen kan det vara en idé att helt enkelt köra med relining på köksstammarna tills det är dags för ett stambyte av hela rörsystemet.

Hur fungerar det?

Relining fungerar som så att en VVS-montör skapar ett helt nytt rör inuti ett gammalt. I många fall används en slags böjbar plast som ska fungera som en ny insida i de gamla rören. Vikten av att välja en god firma är hög. En relining blir aldrig bättre än hur bra den är som utför det. Det krävs ett bra sinne för detalj samt att hantverkaren som utför det är noggrann. De små sakerna kan göra stora skillnader när det kommer till relining.  

Det är inte alla som har goda kunskaper i relining. När du ska välja en firma bör du på förhand fråga om vad de har för erfarenheter av det och om du kan få några referenser. Vikten av att firman är duktig på det är hög, så valet av aktör att anlita är inget beslut som bör förhastas.

Kontakta proffs för din badrumsrenovering i Stockholm

5 jun 2017

Trenden i Stockholm gällande boenden är att folk bygger för att kunna nå maximal vinst vid en försäljning, något som är möjligt just där med tanke på den rådande bostadsituationen. I Stockholm kan varenda liten renovering i sitt hem leda till att man kan tjäna mycket pengar den dagen man beslutar sig för att sälja. Detta är unikt för Stockholm och trenden ser även ut att hålla i sig på längre sikt då man – helt enkelt – inte bygger tillräckligt med lägenheter och hus för att matcha den stora mängd människor som dagligen flyttar in i staden.

Det räcker med att kontakta ett företag för att ta hand om en badrumsrenovering i en lägenhet i Stockholm för att man ska kunna gå med stor vinst och här ska man alltså se denna kostand som en investering snarare än en utgift. Tyvärr är detta något som inte många gör utan de vill ytterligare maximera sin vinst och bestämmer sig därför för att sköta om denna badrumsrenovering helt på egen hand. Något som – i de flesta fall – får förödande konsekvenser. Vad detta beror på är svårt att säga – men en kombination mellan snålhet samt det faktum att folk generellt numera är mer benägna att göra sina hantverksjobb själva är nära till hands. Detta är i grunden bra, alla jobb behöver inte ha professionella företag inblandade utan kan faktikst skötas av privatpersoner.

Dock, en badrumsrenovering är inte ett av dessa jobb. Chanserna att något går fel är nämligen väldigt stora och om man ser till vad som generellt brukar ske vid en badrumsrenovering så ser man också varför. Vid en badrumsrenovering så ska man ju nämligen byta kakel och sätta nytt, man ska dra vatten och el och man ska förmodligen sätta in antingen badkar elelr dusch och gemensamt för alla dessa detaljer är att de tar mycket tid och är svåra att genomföra. Hur och varför personer i Stockholm tror att de exempelvis klarar av att kakla om vid en badrumsrenovering är svårt att säga och det är konsekvenserna av denna övertro på sig själva som nu måste korrigeras. Först och främst – el och vatten måste man vara behörig för att få dra så redan där har ett misstag begåtts och om man nu kopplar in ett företag för detta, ja, varför då inte låta dem ta hand om allt vid denna badrumsrenovering i Stockholm?

Kostnaden är inte speciellt hög och – som vi sa ovan – den ska ändå ses som en investering då man i Stockholm förmodligen ändå kommer att gå ganska kraftigt plus tack vare denna badrumsrenovering den dagen man ska sälja. Att då snåla in på dels material och dels på profesionell hjälp är snålhet som angränsar till ren dumhet.

Badrumsrenovering i Stockholm är svårt att göra

Här ska man alltså kontakta en professionell firma för denna badrumsrenovering i Stockholm och bara njuta under tiden. Anlitar man proffs, ja, då blir resultatet också därefter och att exempelvis betala en vattenskada för att man snålat är inte bara dyrt utan även kriminellt. Detta kan vara värt att begrunda innan man sätter igång med ett så stort projekt som en badrumsrenovering i Stockholm.

Vad kan en ventilationsfirma göra för dig?

20 apr 2017

Ventilationen är viktig i en bostad. Bland annat är det ett måste för att de boende ska trivas och känna sig pigga i hemmet. Dålig ventilation kan nämligen få konsekvenser på lång sikt för de som bor i huset. Till exempel kan det leda till mögel, som i sig kan framkalla allergier, ge huvudvärk och orsaka onormal trötthet.

När en fastighet har problem med ventilationen bör en ventilationsfirma anlitas. Alla är dock inte helt bekanta med vad en ventilationsfirma gör. I den här texten vill vi reda ut det.

Obs! Informationen är hämtad från två olika ventilationsfirmor, en i Stockholm och en i södra Sverige. Andra ventilationsfirmors arbeten kan skilja sig något från dessa.

Montera och installera

En ventilationsfirma arbetar mycket med montage och installation av ventilationsanläggningar. Det här gäller både i vanliga bostadshus, men också i större lokaler av olika slag. Alla fastigheter behöver god ventilation om människor (eller djur för den delen) ska vistas där.

Att ventilationen är korrekt monterad är viktig. Är den bristfällig kan fastigheten vänta sig mögel, rötskador och andra besvär i längden. Mer kortsiktigt kan dålig ventilation märkas genom att matos och lukter tycks stanna kvar ovanligt länge i huset.

Rengöring

Att ventilationen underhålls ordentligt är viktigt för att den ska fungera bra. Ventilationsfirman i Stockholm, vars hemsida vi besökt, påpekar att det både är viktigt för husets och för de boendes hälsa. Utan underhåll riskerar huset att drabbas av tidigare nämnda konsekvenser, så som mögel och rötskador.

Samma ventilationsfirma i Stockholm poängterar också att det är vanligt att rengöring av fastighetens ventilation skjuts upp. Om det finns mycket smuts i luftsystemen leder detta till, förutom mögel och rena hälsoeffekter på de boende, även till ekonomiska skador. Undermåliga ventilationssystem kräver högre energiförbrukning, samtidigt som det orsakar slitage. Att rengöra ventilationssystemet regelbundet är alltså tid väl investerad. Belöningen kommer på lång sikt genom minskade energikostnader.

Sanering

Effekterna av dålig ventilation har vi talat om tidigare. En av de största konsekvenserna är mögel. En bra ventilationsfirma bör kunna sanera mögelskador och vara van med dem. Att sanera mögel innebär inte bara att man tar bort det – utan även att man tar bort den underliggande orsaken till det, vilket även ventilationsfirman i Stockholm påpekar på sin hemsida.

Ta bort mögel kan man göra på flera olika sätt. Vanligt är att ventilationsfirmorna använder sig av ozon och kemi. Ozon i luften bryter ner mögelpartiklar, medan kemisk sanering fungerar genom att en mögeldödande substans penslas på.

Är det svårt att hitta VVS-montör i Lund?

9 apr 2017

Oavsett om vattnet sprutar i hemmet och läget är akut eller om en badrumsrenovering planeras flera månader framöver så behövs kunnig personal inom VVS. Dessa hantverkare kallas i vanligt tal för ”rörmokare” även om deras yrkestitel är VVS-montörer. En undersökning visar att det inte är helt lätt att hitta dessa företag för de som bor i Lund.

Sökning på Google

Att ”Googla” fram den information man behöver är extremt vanligt. Varje dag genomförs tiotals miljoner sökningar via denna sökmotor. Många av de som söker personal inom VVS i Lund kommer därmed att gå denna väg. Men de som söker på ”VVS Lund” kommer delvis bli besviken.

Av de 10 första sökresultaten är det nämligen bara 5 som erbjuder montering och andra tjänster inom VVS mot privatpersoner. Orsaken är att även andra företag inom branschen presenteras. Här finns exempelvis stora grossister av VVS-material samt butiker som är återförsäljare av allt från rör till kakel.

Är det ett stort jobb som ska genomföras är det alltid bra att kontakta flera företag för att få ett så bra pris som möjligt. De som bor i Lund kan därmed behöva söka sig vidare till Googles andra sökresultatssida för att komma i kontakt med fler företag.

Google Maps

Googe Maps presenteras ofta högt upp i sökresultatet i det fall man genomför en lokal sökning (sökning med ortsnamn i). I detta fall presenteras en rad VVS-företag runt om i Lund. En enkel lista presenteras på 18 företag med namn, telefonnummer och länk till webbplats. Här finns alltså fler företag att kontakta. Men granskar man dessa lite mer noga visar det sig att alla knappast erbjuder VVS-tjänster. Ett av de företag som presenteras är ”Fotoautomaten Coop Konsum Lund”

Adwords

Via Adwords kan företag köpa reklam på enstaka ord eller fraser. När någon söker på Google visas reklam utifrån denna sökning. Vissa anser att denna reklam är irriterande men i andra fall kan det vara mycket fördelaktigt då man snabbt hittar vad man söker efter.

Men även här lyser VVS-företagen med sin frånvaro. Vanligtvis har Google fyra annonser i toppen, innan sökresultatet, men den som söker på ”VVS Lund” kommer se att maximalt två annonser visas. I vissa fall visas inte en enda. Av någon anledning anser företagen i området att det inte är värt att genomföra denna annonsering. Alternativt har de inte insett att konkurrensen på denna marknadsföringskanal är mycket liten. Oavsett kan inte konsumenten förlita sig på att hitta en montör via denna reklam.

Facebook

Söker man på Facebook visar sig samma ”dystra” resultat. Om man söker efter ”VVS Lund” presenteras sex företag. Men inget av dessa ligger i Lund. De ligger istället i Luleå, Kristianstad, Lappfjärd och Sandby. Orsaken är att Facebook enbart sorterar utifrån namn. De företag som har VVS samt ”Lund” i sitt företagsnamn presenteras. Därmed exempelvis företag med namn som ”Lundbergs VVS”. 

Är det då svårt att hitta VVS-montörer i Lund? Delvis. Det beror på vilken sökväg man väljer.

Behöver ditt avlopp en rörinspektion?

13 mar 2017

En rörinspektion, där man går in med kamera för att filma i rören, är något som behövs göra regelbundet i en fastighet. Om de inte sköts om ordentligt riskerar de att stoppas igen av fettavlagringar och annat smuts. Många VVS-firmor har till och med rapporterat att de har fått gå på råttjakt i Stockholm flertalet gånger.

Vanliga fel som påträffas

I ledningarna finns det många olika fel som kan påträffas. Om det inte är besök av råttor som i Stockholm, kan det till exempel handla om sprickor, läckage och avlagringar. Alla dessa kan i längden orsaka kostsamma stopp och kanske till och med översvämning i fastigheten.

Skarvförskjutning

Ett vanligt fel är att en rörskarv i avloppet inte monterats på rätt sätt. En skarvförskjutning kan göra att papper och annat fastnar lätt, vilket kan orsaka jobbiga driftstörningar. En skarvförskjutning är även förenat med risker för utläckage, vilket kan leda till vattenskador i fastigheten.

Rötter

Ett annat problem som kan orsaka allvarliga driftstörningar är om rötter från närliggande träd har tagit sig in i rören. Det här uppstår ofta till följd av undermåligt monterade rör i samband med att många träd finns i närheten av rören.

Stoppen som kan uppstå av att rötter har trängt sig i rören, är ofta svåra. Ofta räcker det inte heller med att VVS-firman högtrycksspolar bort dem, utan de måste gå in och fräsa bort dem mekaniskt.

Spackel och betong

Något som syns allt mer och mer i avloppen, är spackel och betong. Förmodligen har de blivit över efter en badrumsrenovering och spolats ner i avloppet. Spackel och betong kan orsaka svåra driftstörningar i avloppen, och är väldigt svårt och komplicerat att få bort.

Råttor

Råttor orsakar kanske inte stopp i avloppen, men likväl är det ett skadedjur som man inte vill ha i sin fastighet. Inte sällan är det i Stockholm som råttor påträffas, och de som utför en rörinspektion försöker då lokalisera hur råttan kan ha tagit sig in i rören.  Det är givetvis inte bara i Stockholm som råttor påträffas – men besöken från dem är många där.

När bör en rörinspektion göras?

En rörinspektion bör göras för att undvika kostsamma problem i avloppen. Visserligen är en rörinspektion i Stockholm såklart inte gratis, men jämfört med vattenskador och översvämningar är det billigt. Det är framförallt vid tre olika tillfällen som det kan vara bra att göra en rörinspektion:

Efter en högtrycksspolning

När en högtrycksspolning har gjorts vid stopp i rören, händer det att problemen återkommer. Då är det bra att återkomma för att gå in med en kamera och se vad det faktiskt är som pluggar igen rören.

Vid stambyte, renovering eller ombyggnation

När en fastighet ska byggas om, är det bra att lokalisera alla ledningar och se vad de är i för skick. Det här görs lättast genom en rörinspektion, då en kamera sätts ner i ledningarna.

Vid köp eller försäljning

Det här gäller särskilt vid köp av fastighet. Att inspektera rören är viktigt för att undvika dolda fel som säljaren inte talat om, eller kanske inte ens känt till. Givetvis kan det även vara bra för säljaren att ha bevis på att rören är i bra skick.

Kom billigare undan med din badrumsrenovering

24 nov 2016

Det finns två stycken rum i ett boende som gemene man i en större omfattning försöker hålla i gott skick och inte sällan innebär detta en renovering av något slag. Gemensamt mellan dessa rum är att de båda används i en stor grad och att det – tyvärr – innebär en stor kostnad att renovera i dem. Vilka rum handlar det då om? Jo, om badrummet och om köket. Just badrummet har fått ett uppsving under senare år och det är något som hör ihop med en rådande samhällstrend där framförallt hygien men även allmän trivsel och spabesök har blivit en angelägenhet för alla i familjen.

En alltmer central plats i hemmet

Kort sagt; fler genomför en badrumsrenovering idag då badrummet i det stora hela blivit en plats där samtliga medlemmar i en familj vill spendera tid. Det som ofta är utmärkande för en badrumsrenovering är att det krävs en stor förändring och det inte enbart handlar om att byta toastol och handfat – nej, i och med att man förr byggde mindre badrum så krävs det ofta idag rejäla ingrepp för att får till det badrum man vill ha - och för att skapa sig mer rymd och större trivsel.

Ser man till kostnaden så kan den skena iväg – men den behöver inte göra det så till den milda grad att man tappar kontrollen. Ska du genomföra en badrumsrenovering i exempelvis Tyresö så kan vi ge några mindre tips på hur du kan hålla kostnaden nere. Att vi väljer just Stockholm som stad i exemplet om en badrumsrenovering kommer inte av någon slump. Dels så berör den flest människor då flest personer bor just där och dels så kommer en av punkterna att vara typiskt för en större stad dit vi även räknar Malmö och Göteborg. Vilka är då tipsen? Dessa!

Många företag konkurrerar

Konkurrens. Vid din badrumsrenovering i Stockholm så har du fördelen av att fler företag finns tillgängliga att sköta om den. Det vill säga; du kontaktar flera firmor och du ser till att jämföra de offerter du får in fram till dess att du hittat den som bäst passar din avsatta budget. Ett tips: se till att hålla dig till totalentreprenad och frestas inte av att välja flera mindre företag – din badrumsrenovering kommer att ta längre tid och den kommer att bli dyrare på det sättet. Rot-avdraget. Rot-avdraget är perfekt om du anlitar en kompetent firma för din badrumsrenovering och innebär att du kan – med ett tak om 50.000 kronor – kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden. Detta gör att du kan unna dig lite lyxigare material och få ett finare, mer hållbart badrum på köpet.

VVS – viktigare än du tror

10 nov 2016

Hur agerar du vid en renovering av ditt badrum; tar du hjälp vid varje detalj, vid något av momenten eller sköter du allt på egen hand? Frågan är relevant sett till att det finns risker med att dels anlita professionell hjälp och att det definitivt finns det in att genomföra en badrumsrenovering på egen hand. En gemensam risk i form av vattenskador och att sådana kan uppstå vid en badrumsrenovering utförd på egen hand är förmodligen något som de flesta kan förstå. Har man ringa kunskap om VVS, om att sätta kakel och klinkers och att installera exempelvis en tvättmaskin – ja, då får man också räkna med att en vattenskada kan komma som ett brev på posten.

Det området lämnar vi således med en varning; ska du sköta VVS och annat på egen hand – se till att läsa på rejält innan och vi kan inte nog poängtera att det sällan är värt det. Du har rot-avdraget; du kan anlita ett företag för alla frågor om VVS och du kan anlita en plattsättare för kaklet.

Värre dock är följande; även om du väljer det rätta alternativet så kan det bli väldigt fel. Det som bör oroa fler personer är nämligen att antalet fuskjobb skjutit i höjden under senare år och att det är något som kommit som en följd av det rot-avdrag som vi ovan nämnde. Kort och gott – fler kan idag renovera, man har råd och som en konsekvens så har också fler företag sett en chans till snabba pengar och där kunskapen är, för att vara diplomatisk, väldigt blygsam.

Det handlar om slarv och det handlar om rena fuskjobb som vid exempelvis VVS lämnar kunderna med vattenskador som kostar extremt mycket att korrigera. Detta speciellt i de större städerna; Malmö, Stockholm och Göteborg har en klar övervikt då det handlar om fuskjobb och detta inom i stort sett alla områden där rot-avdraget går att använda. VVS, snickerier, plattsättning, takläggning – oavsett område så bör man se upp lite extra om man bor i exempelvis Malmö och står inför att renovera i sitt hem.

Tips för att undvika fuskjobb

Det går att undvika och det handlar om ganska enkla metoder som kan förhindra ett fuskjobb. Vi tänkte rada upp några punkter som man bör basera sitt beslut på innan man skriver ett kontrakt och vi kan säga att du står inför att renovera ditt badrum i Malmö och ska anlita en rörmokare för all din VVS:

 • Har denne rörmokare gjort något jobb tidigare och kan tidigare kunder verifiera hans kompetens? Ring några stycken!
 • Behörighet. Naturligtvis; men du måste ställa frågan och det kan kännas pinsamt. Det är dock något som du får ta; ska du ha hjälp med ett så viktigt område som VVS så kan du inte vara nog försiktig.
 • Är företaget i fråga anslutet till någon branschorganisation så är det en rejäl fördel och något som du aktivt ska eftersöka.

Tänk på detta innan din badrumsrenovering

29 sep 2016

Ju fler företag som finns inom samma bransch – desto större chans har du som kund att få till stånd ett bättre pris. Så resonerar många och med all rätt; konkurrens är i många fall kundens bästa vän och ger ett bättre förhandlingsläge. Detta oavsett om det handlar om en tjänst eller en produkt. Genom att ta sig tid att jämföra priser och se över vilka erbjudanden som finns så kan man som kund också komma undan betydligt mycket billigare i slutändan än vad fallet är om man bara väljer första bästa – eller det enda företag  - som finns.

Så långt allt gott och baserat på detta så kan vi säga att en privatperson i Stockholm har bättre förhandlingsläge än vad en person i exempelvis Sveg har och detta för att det finns större konkurrens i- och kring Stockholm. Naturligtvis.

Dock – den här konkurrensen är inte enbart positiv och den kan i många fall istället förvandlas till en ren fiende. Hur? Ja, här handlar det hela om vad man får för sina pengar. Det vill säga; ska du genomföra en badrumsrenovering i ditt hus så kan du förvisso ha alla möjligheter att få denna utförd till ett väldigt förmånligt pris – men: vem gör jobbet?

Stor ökning av fuskjobb i Stockholm

Antalet fuskjobb har ökat lavinartat under senare år och särskilt sedan rot-avdraget infördes så har man sett en markant skillnad. En ökad efterfrågan – fler privatpersoner har råd att genomföra exempelvis en badrumsrenovering – har gjort att fler företag startats upp och där tyvärr många av dessa saknar kompetens och till och med utbildning för att åta sig uppdrag; något de trots det alltså gör.

Kort sagt; ett aktivt val gällande ett billigt pris kan komma att föra med sig stora omkostnader. Anlitar du fel företag för din badrumsrenoveringså kommer detta att kunna innebära vattenskador, fuktskador och problem med mögel; saker som kostar dig mycket pengar och som i allra högsta grad kommer att påverka din hemmiljö.

Tyvärr så finns det inga starka mediciner att ta mot detta; det är svårt att avgöra om ett företag är seriöst och kompetens jämfört med ett annat och det enda vi kan råda till är följande. Använd det sunda förnuftet. Kan ett företag åta sig din badrumsrenovering för en prislapp som skiljer sig markant mot alla andra så är detta en klar indikation för vad du får för pengarna. Låter det för bra för att vara sant, ja då är det också troligt att det också är så.

Relining eller stambyte?

15 jul 2016

Det vanliga misstaget som en fastighetsägare gör om det upptäcks att rör och ledningar inte längre håller måttet är att man direkt kontaktar ett företag för ett stambyte. Ett omfattande projekt som dels kommer att sätta stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga hos de boende och dels också kommer att kosta mycket pengar.

Märk väl här: ett stambyte kan absolut vara nödvändigt – men i många fall så finns det faktiskt alternativ som kostar mindre och som inte ger en bråkdel av obehag som stambytet för med sig. Att genomföra en relining är ett bra exempel på en sådan metod och om vi först går igenom skillnaderna mellan en relining och ett stambyte så kan vi därefter titta lita närmare på metoden och vad man ska tänka på.

Skillnaden mellan en relining och ett stambyte är enkel att förklara. Vid det senare så byter man ut rör och ledningar i fastigheten och ersätter de gamla med nya. En relining innebär att man reparerar de befintliga; man sprutar – förenklat här – in en slags plast i rören, en plast som stelnar och som därefter gör att stammarna fungera som vanlig igen. Det naturligt positiva i detta är att man slipper riva ut varenda badrum i en fastighet, att man slipper renovera dessa efteråt och att man slipper riva upp golv i exempelvis källaren för att komma åt stammar (som ofta dessutom ligger gömda och är svåra att ta fram).

Relining och fördelen med denna metod jämfört med ett stambyte är att de boende kan vara kvar i sina bostäder, att de slipper flytta (något som i vissa fall är fallet under en period) och att man slipper dela exempelvis dusch med sina grannar. En relining går relativt fort att genomföra och är baserat på allt detta att föredra. Varför väljer då inte alla fastighetsägare denna lösning? Primärt av två anledningar.

 • Ett stambyte kan behövas oavsett. Handlar det om att samtliga badrum är slitna och har en dålig funktion så kan ett stambyte vara nödvändigt och en god investering för framtiden. Att göra allt på en gång och slippa de mindre renoveringarna kan faktiskt vara bättre i många fall. Dessutom så får man svart på vitt att fastigheten verkligen kommer att hålla under en lång, lång tid framöver – både sett till stammarna och sett till hur badrum (i vissa fall kök) ser ut.
 • Ny metod. Relining är en relativt ny metod och det är av den anledningen svårt att dra några klara slutsatser om hur det verkligen fungerar och hur hållbart resultat man får. Säg att den första reliningen genomfördes för ungefär tjugo år sedan och att den fortfarande håller måttet. Det är tjugo år – men hur ser det ut om fem? Vid ett stambyte så vet man vad man får för sina pengar på ett helt annat sätt. Att det ser extremt lovande ut går dock inte att förneka och dessutom så utvecklas metoden och teknikerna ständigt. Mycket talar för att en relining är framtidens lösning – men just nu så ska man nog se det som ett ypperligt komplement snarare än som en fullgod ersättare till ett stambyte.

Tjänster som rörmokare erbjuder

13 jul 2016

Rörmokare är en yrkesgrupp som alltid tycks vara eftertraktad. Ofta finns det mycket jobb, men inte lika många rörmokare som möter den efterfrågan som faktiskt finns. De tjänster som en rörmokare faktiskt erbjuder är många, och här följer ett axplock av dem.

Rörservice – Rörservice är en av de tjänster man kanske förknippar rörmokare mest med. Det här innefattar bland annat byte av toalettstolar, vattenlås, blandare, vattenberedare, klosetter, ventiler etc.

Badrum/kök: Många firmor kan hjälpa till vid renovering av badrum eller kök. Detta eftersom många firmor samarbetar med andra typer av firmor för att erbjuda kunden en helhetslösning. Firmorna som många rörmokare samarbetar med är bland annat bygg- och elfirmor.

Värmepumpar – Många känner till att det med största sannolikhet är lönsamt att investera i en värmepump. Värmepumpen genererar värme genom ett par olika sätt, till exempel genom att använda sig av vattnet i berggrunden, eller genom att generera och sedan återanvända redan uppvärmd luft som finns i huset. Ofta fungerar till exempel en luftvärmepump som ett komplement till den värmen som redan finns i huset.

Många rörmokare och deras firmor erbjuder sin kunskap för att hjälpa kunden att hitta rätt värmesystem till just deras hus. Vissa erbjuder till och med offert och energiberäkning kostnadsfritt.

Varmvattenberedare – Att ha tillgång till varmvatten är såklart en förutsättning idag för att vardagen ska fungera. Har man något problem med varmvattenberedaren, med konsekvensen att man står utan varmvatten, brukar många rörmokare oftast lägga dessa kunder högst upp på sin prioritetslista. Detta eftersom att det kan medföra ganska stora problem om man inte har tillgång till det.

Gas – En stor del av rörmokarfirmorna har också befogenhet att hjälpa till med gasen i huset. Detta innefattar bland annat installationer av vissa gasapparater, så som restaurangapparater för matlagning eller för spisar.

Solvärme – Många som tänker på rörmokare tänker just kanske på de tidigare nämnda tjänsterna i denna artikel, så som byte av toalettstol, vattenlås och liknande. Många rörmokarfirmor har dock erfarenhet av stora värmesystem, och detta tenderar att vara än mer vanligt i de mest moderna firmorna.

Solvärme är ett värmesystem som bara tycks växa i popularitet ju mer tiden går. Många rörmokarfirmor kan hjälpa sina kunder med olika solvärmeslösningar.

Dessa typer av tjänster är det såklart inte alla rörmokarfirmor som erbjuder. Det bästa är att gå igenom firmans tjänsteutbud i förväg för att säkerställa att de har kompetens att genomföra det jobb man vill ha gjort.

Hitta ”bästa” rörmokaren i Stockholm

2 jun 2016

Överlag har hantverkare ett oförtjänt dåligt rykte. Men det finns trots allt företag som är orsak till rykten om att hantverkare inte håller vad de lovar och att de aldrig kommer i tid. De som exempelvis ska anlita en rörmokare vill självklart undvika dessa dåliga företag och istället få hjälp av ett riktigt proffs.  Mot fokus på rörmokare i Stockholm ger vi idag några tips på vägen som kan öka chansen att du anlitar rätt företag.

 • Certifiering

Ett VVS-företag (yrkets egentliga namn) bör absolut vara auktoriserad av ”Säker Vatten”. Detta är branschregler som har arbetats fram av flera olika aktörer inom branschen för säkrare och bättre regelverk inom VVS-arbeten. De flesta rörmokare väljer att gå de kurser och följa de regler som krävs för denna auktorisering. I och med att utbudet av rörmokare i Stockholm är så stort är det aldrig några problem att hitta ett företag med denna auktorisering.

Bor man på mindre orter kan det ibland vara svårare att hitta företag som genomgått utbildning. Men då ska man anlita en rörmokare från närliggande stad. Så viktig är denna punkt att följa.

 • Rekommendationer

Känner du dig osäker på vilken rörmokare du kan lita på så fråga i vänskapskretsen. Är du nyinflyttad till Stockholm och därmed inte hunnit bygga upp någon större bekantskapskrets så använd dig av Twitter eller Facebook. Ett litet meddelande som snabbt sprider sig som en löpeld bland de du känner. På sociala medier vill de flesta vara hjälpsamma och du har snart namnet på några bra rörmokare i Stockholm som erbjuder sina tjänster till acceptabla priser.

 • Förlita dig inte på offerttjänster – Sök egen fakta

Det finns ett flertal företag som erbjuder offerttjänster. Som konsument skriver man lite kort om vad man vill ha hjälp med och skickar sedan iväg denna förfrågan. Denna går sedan ut till flera olika rörmokare i Stockholm som får svara på offertförfrågan.

Det kan låta smidigt att få flera offerter på en och samma gång. Men det finns inget som säger att dessa är bättre än andra. Sök istället på Google efter ”Rörmokare i Stockholm” och se på några av de träffar som presenteras. Jämför dem utifrån framtoning och pris. Fortsätt sedan med att googla de olika företagsnamnen för att se om de förekommit någon artikel eller Tv-program. Att en rörmokare lyfts fram som ett skrämmande exempel i ”Fuskbyggarna” är ju knappast till dess fördel.