Behöver ditt avlopp en rörinspektion?

En rörinspektion, där man går in med kamera för att filma i rören, är något som behövs göra regelbundet i en fastighet. Om de inte sköts om ordentligt riskerar de att stoppas igen av fettavlagringar och annat smuts. Många VVS-firmor har till och med rapporterat att de har fått gå på råttjakt i Stockholm flertalet gånger.

Vanliga fel som påträffas

I ledningarna finns det många olika fel som kan påträffas. Om det inte är besök av råttor som i Stockholm, kan det till exempel handla om sprickor, läckage och avlagringar. Alla dessa kan i längden orsaka kostsamma stopp och kanske till och med översvämning i fastigheten.

Skarvförskjutning

Ett vanligt fel är att en rörskarv i avloppet inte monterats på rätt sätt. En skarvförskjutning kan göra att papper och annat fastnar lätt, vilket kan orsaka jobbiga driftstörningar. En skarvförskjutning är även förenat med risker för utläckage, vilket kan leda till vattenskador i fastigheten.

Rötter

Ett annat problem som kan orsaka allvarliga driftstörningar är om rötter från närliggande träd har tagit sig in i rören. Det här uppstår ofta till följd av undermåligt monterade rör i samband med att många träd finns i närheten av rören.

Stoppen som kan uppstå av att rötter har trängt sig i rören, är ofta svåra. Ofta räcker det inte heller med att VVS-firman högtrycksspolar bort dem, utan de måste gå in och fräsa bort dem mekaniskt.

Spackel och betong

Något som syns allt mer och mer i avloppen, är spackel och betong. Förmodligen har de blivit över efter en badrumsrenovering och spolats ner i avloppet. Spackel och betong kan orsaka svåra driftstörningar i avloppen, och är väldigt svårt och komplicerat att få bort.

Råttor

Råttor orsakar kanske inte stopp i avloppen, men likväl är det ett skadedjur som man inte vill ha i sin fastighet. Inte sällan är det i Stockholm som råttor påträffas, och de som utför en rörinspektion försöker då lokalisera hur råttan kan ha tagit sig in i rören.  Det är givetvis inte bara i Stockholm som råttor påträffas – men besöken från dem är många där.

När bör en rörinspektion göras?

En rörinspektion bör göras för att undvika kostsamma problem i avloppen. Visserligen är en rörinspektion i Stockholm såklart inte gratis, men jämfört med vattenskador och översvämningar är det billigt. Det är framförallt vid tre olika tillfällen som det kan vara bra att göra en rörinspektion:

Efter en högtrycksspolning

När en högtrycksspolning har gjorts vid stopp i rören, händer det att problemen återkommer. Då är det bra att återkomma för att gå in med en kamera och se vad det faktiskt är som pluggar igen rören.

Vid stambyte, renovering eller ombyggnation

När en fastighet ska byggas om, är det bra att lokalisera alla ledningar och se vad de är i för skick. Det här görs lättast genom en rörinspektion, då en kamera sätts ner i ledningarna.

Vid köp eller försäljning

Det här gäller särskilt vid köp av fastighet. Att inspektera rören är viktigt för att undvika dolda fel som säljaren inte talat om, eller kanske inte ens känt till. Givetvis kan det även vara bra för säljaren att ha bevis på att rören är i bra skick.

13 Mar 2017