Blogg

RSS

Högtrycksspolning i Stockholm – kraftfull propplösning

12 Nov 2022

Har du ständiga problem med lägenheter där vatten i diskhon rinner ut långsamt? Då kan du få hjälp av ett företag som kan högtrycksspolning i Stockholm.

Att arbeta som fastighetsskötare i en hyresbostad kan ibland kännas tröstlöst. Klagomål om temperaturen i bostaden och drag från fönster tillhör vanligheten. Det mest akuta problemet är förstås när avloppen inte funkar. Utan vaskrensare klarar sig inte fastighetsskötaren. Många lär sig nämligen aldrig att fett och matavfall inte ska spolas ut i diskhon,

Du är fastighetsskötare för flera hyreslägenheter. Du misstänker att din vaskrensare inte längre räcker till för att lösa upp propparna i ett hus. Förmodligen har det bildats en rejäl propp någonstans i avloppet. Du kontaktar ett företag med specialkunskap.

Högtrycksspolning i Stockholm – med extra kraft

Den specialist du tagit kontakt med gör först en inspektion av avloppet i fastigheten. Specialisten förklarar att den dåliga lukten och att vattnet rinner långsamt beror på att det finns en propp i systemet. Hur har den uppstått? Det kan bero på att rören har skadats. Under årens lopp kan hyresgäster ha löst upp proppar med kaustiksoda, vilket gett frätskador på rören som till slut gör att de vittrar sönder.

Om avloppsrör har skadats för mycket, kan det bli nödvändigt att byta någon del eller att göra stambyte. En lindrigare åtgärd är att klä rören invändigt med relining. Men ofta räcker det med att högtrycksspola rören. Då rensas de från smuts, avlagringar och proppar. Det bästa är att låta en specialist på högtrycksspolning i Stockholm spola rören vid flera tillfällen.

Smide gjort i Stockholm

10 Sep 2022

Det är vackert med produkter skapade i smide. Att skapa sin egen konst i trädgården i Stockholm tillsammans med ett proffs är spännande och intressant.

Lena och Lennart hade precis renoverat sitt drömhus i en förort till Stockholm. De hade haft möjlighet att göra allt de önskat och nu hade turen äntligen kommit till trädgården. De hade hyrt in en landskapsarkitekt för att få de rätta proportionerna. Samt att blommorna skulle avlösa varandra allt eftersom sommardagarna avlöste varandra.

De hade anlitat ett svets- och smidesföretag som gjort de vackra balkongerna, trappräcket till yttertrappan och grindar i smide. Båda var nämligen tokiga i smidessaker. Nu när trädgården skulle få sitt ville de ha flera olika smidesdetaljer även där. Som skulle knyta ihop huset med den vackra trädgården utanför.

Smide skapar hemtrevnad

De hade tillbringat några kvällar med att rita bänken. Förutom den skulle de ha två stycken smideskrokar som de kunde göra brasor i på vintern och ställa blomsterarrangemang i på sommaren. De skulle stå vid vid grinden samt nedanför yttertrappan. Bänken skulle stå en bit in i trädgården där det ofta var skugga under sommaren.

De hade kontaktat ett företag i Stockholm som arbetade med smide och skickat ritningar på vad de tänkt sig. Inom några dagar fick de till svar att de gärna tog sig an deras önskemål och skulle komma på besök för att diskutera projektet. Lena och Lennart kunde pusta ut. Nu skulle snart sista delen i husprojektet vara klart och de kunde äntligen njuta av sitt nya hem. Hör av dig till detta företag om du behöver hjälp med allt något som kan lösas av en smide: www.allsvets.se

Sammanfoga metall med svetsning

7 Aug 2022

Svetsning är en mycket användbar metod för att sammanfoga metallstycken. För tryckkärl och rörsystem med farligt innehåll kan styrkan bekräftas genom röntgning.

Det finns många sätt att förena två bitar material. Man kan spika, skruva, nita eller limma. Det finns förstås ännu fler metoder och alla varianter är inte lika bra till alla typer av material. Om man till exempel vill sammanfoga två delar av metall så är väl svetsning den metod som man främst skulle använda. Metoden är mycket användbar och det är till och med möjligt att svetsa under vattnet.

Principen att sammanfoga två metallbitar genom smältning har faktiskt känd sedan flera tusen år tillbaka. Dock var det först i början av 1800-talet som den typ av svetsning som vi känner idag började bli mer allmänt brukad. Det handlade då om så kallad bågsvetsning.

Svetsning ger en hållbar fog

Vid bågsvetsning använder man sig av en svetselektrod. Genom en elektrisk kortslutning skapas en ljusbåge mellan elektroden och metallen man arbetar med. Elektroden smälter då samman med metallstycket. Om man för elektroden mellan två metallstycken så förenas alltså dessa mycket varaktigt. En duktig svetsare behöver aldrig lida brist på arbete.

Faktum är att en svetsfog oftast är starkare än materialet runt omkring. Man kan också bekräfta hur välgjord en svetsfog är genom att röntga den. Det gör man till exempel i sådana fall där är ett brott på en fog skulle kunna bli förödande. Det kan handla om tryckkärl med heta vätskor eller rörledningar som transporterar farliga vätskor. Läs vidare om ett företag som kan allt inom VVS: callixx.se 

Tänk på att göra radonundersökning i Stockholm

17 Jul 2022

Radon är en luktfri gas som kan finnas i vilket hus som helst. Den är cancerframkallande och därför bör man göra radonundersökning av bostaden i Stockholm.

Radon är ett osynligt ont som man inte gärna tänker på. Det är som med andra gifter man utsätts för dagligen, från avgaser eller livsmedel. Man tror inte att man själv kan göra något åt det. Men det stämmer inte. Det är inte svårt att göra en radonundersökning i Stockholm och det finns åtgärder att sätta in.

Faktum är att alla hus kan vara radonhus, utan att de som bor där har en aning om det. Radon är en gas som varken syns eller luktar. Därför kommer du aldrig upptäcka den själv. En enkel mätning av inomhusluften kan dock visa om värdet ligger över den rekommenderade gränsen på 2000 bq/m3. Om den gör det bör man sätta in åtgärder för att inte riskera att drabbas av lungcancer senare i livet.

Radonundersökning visar om det byggts med farlig blåbetong

Den vanligaste källan till radon är marken. Radon kan dock också komma från hushållsvattnet eller de byggmaterial som har använts. Särskilt i hus som uppfördes någon gång mellan 1929 och 1985 finns det risk för att man har använt så kallad blåbetong. Det materialet har man slutat att använda vid nybyggnationer nuförtiden eftersom det avger radon.

Om man upptäcker förhöjda radonvärden i ett hus, så är den vanligaste åtgärden att förbättra ventilationen. Men det behöver du inte fundera över själv. Firman du anlitar kommer att ge dig alla tips och råd som du behöver.

Lämna hantverket åt en smed i Stockholm

15 Jul 2022

Vill du ha en specialdesignad grind? En grind som verkligen ger hemmet ett lyft och får det att se inbjudande ut. Det fixar en smed i Stockholm åt dig.

Vi har nog alla vid något tillfälle sett hantverk som verkligen får en att tappa hakan. Med yrkeskunskap kommer man väldigt långt. Som exempelvis det man gör inom smide. Man kan göra helt otroliga grindar, skulpturer och andra inredningsdetaljer. Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp.

Många tänker sig en smed med sot i ansiktet i en relativt smutsig miljö. Där bankas och glöder det till rejält och sotet far runt. Idag finns det väldigt bra tekniker och man har hjälp av olika redskap för att lyckas forma olika sorters metaller så som man önskar.

En smed kan svetsa med olika tekniker

Den smed som arbetar med svetsning behöver ha en känsla för hantverk och vara bra på att använda händerna. Man kan göra allt från stora arbeten där man svetsar i tjockare stål, men även mindre då man behöver göra ett litet och fint arbete. Smeder kan göra de flesta jobb som kräver en svets.

Det finns olika typer av tekniker, med olika gaser som man använder sig av. Vilken teknik man väljer beror både på vad det är som ska göras, samt vilket material man ska bearbeta. Behöver du hjälp och vill ha en specialdesign så finns det företag inom smide i Stockholm som kan göra jobbet åt dig. Det är ett arbete som utförs med perfektion för att få det bästa resultatet.

OVK besiktning – ett krav för hyresvärdar i Göteborg

20 Jun 2022

Begär att din hyresvärd utför en OVK i fastigheten i Göteborg. Att regelbundet göra en besiktning av ventilationen är obligatoriskt för alla fastighetsägare.

Förkortningen OVK står för “obligatorisk ventilationskontroll”. Och precis som namnet skvallrar om, är det en kontroll som är obligatorisk. Inte valfri alltså, oavsett vad din hyresvärd påstår om den saken. Det är också värt att veta att det är den som äger fastigheten som har ansvar för att kontrollen utförs.

När en OVK-besiktning utförs kommer en certifierad besiktningsman och kontrollerar att ventilationssystemet i fastigheten fungerar och är dimensionerat efter fastighetens behov. Vissa äldre fastigheter är byggda med så kallat självdrag, men för större hus är detta inte tillräckligt för att få bra luft i huset. Då behöver ett extra ventilationssystem installeras.

OVK besiktning nödvändigt för äldre fastigheter i Göteborg

Du som bor i en äldre hyresfastighet med självdrag som enda ventilation bör alltså fundera på om en OVK-besiktning är något du ska anhålla om. Som tidigare nämnt är det alltså en obligatorisk kontroll. Så om din hyresvärd underlåtit att utföra en besiktning av ventilationen i huset i Göteborg kommer han eller hon inte komma undan om du eller någon annan hyresgäst begär en sådan.

Värt att tänka på är att hyresvärden själv kan ha mycket att tjäna på att genomföra en OVK-besiktning. Ett välventilerat hus löper nämligen betydligt mindre risk att drabbas av till exempel fuktskador eller andra problem som är kopplade till dålig ventilation. Detta kan du också trycka på, om hyresvärden verkar ovillig att tillmötesgå dina krav. Läs mer om att göra OVK-besiktning här: www.ovkbesiktninggöteborg.se

Lös ett stopp i avlopp

20 Feb 2022

Problem med avloppet kan man få även om man försöker göra allting rätt. Inget fett i avloppet, varmt vatten osv. Trots det kan man få stopp i avlopp. Som tur är finns det även en lösning.

Stopp i avloppet igen. Suck, vilken otur man har. Trots att man haft det tidigare och vet att det finns en lösning så sprider sig en jobbig känsla i kroppen. Att ständigt behöva påminna sig själv att man inte kan använda avloppet, det är inte enkelt. När man dessutom använder avloppet flera gånger dagligen. Allt går via avloppet – diskvattnet, toaletten, duschen. Man blir minst sagt begränsad utan ett fungerande avloppssystem. Det är något man behöver ta itu med snabbt. Även om det innebär att man löser det utanför kontorstid. Som tur är finns företag som alltid är redo att hjälpa dig. Sök på internet på “stopp i avlopp jour”.

Hur fixar man stopp i avlopp?

Tack och lov händer det inte allt för ofta att man får stopp i avloppet. För visserligen finns det företag med utbildade VVS:are, men det kan bli kostsamt. De som arbetar med att lösa stopp i avloppet har speciella metoder de använder sig av för att lösa problemet. En del använder sig av varmvatten med högt tryck. Det sprutas då in i rören och tar bort stoppet. Andra använder sig av en maskin som gör att det blir ett vakuum. Det gör att allting sugs ut så hela röret blir tömt och även stoppet försvinner.

Vem har ansvaret för avloppsrören?

1 May 2020

Vatten och avloppsledningar kan ibland sättas igen av smuts, avlagringar och diverse andra saker som gör att det blir stopp. Då behöver man ta hjälp av någon som är expert på rör och avlopp.

Vem som ansvarar för avlopp och ledningar i en bostad kan variera. Dels beror det på vad det är för hus, ett flerfamiljshus eller en villa. Men det är den person eller de personer som äger fastigheten ifråga, som har det huvudsakliga ansvaret över avloppsrören. Är det hyreslägenheter det gäller så är det samma där, det är den person som äger huset, alltså fastighetsägaren, som har ansvaret. Får man problem med sina rör eller avlopp i lägenheten så får man helt enkelt ta och kontakta sin hyresvärd, så får den personen reda ut problemet. Äger man däremot sin bostad själv, kanske en bostadsrätt eller en villa, så får man faktiskt ta och lösa problemet själv.

Ingenting konstigt med igentäppta rör

Rör och ledningar i en fastighet kan lätt bli igentäppta med smuts och annat som åker ned där. Vi tvättar oss dagligen i handfat och vi duschar och spolar i toaletten. Det är ingenting konstigt egentligen att det ibland blir stopp eller igentäppt med smuts eftersom vi både tvättar oss och säkerligen också spolar ned mycket saker som inte alls ska vara där. I dusch och handfat åker det med hårstrån och rester av kosmetika när vi tvättar oss, vilket inte är något som gör att rören täppt igen på en gång. Men efter ett tag så kommer det vara flera tusen hårstrån och annat smuts som gör att det kan bli stopp. Vattnet rinner inte ned och man får rensa lite.

Anlita en rörinspektör

Har det åkt ned någonting i avloppen eller i toalettstolen som absolut inte ska vara där, då kanske man behöver anlita någon för att få bukt med problemet. En rörmokare eller någon annan som är expert på rör och avloppsledningar kan komma och hjälpa till ifall någonting har fastnat som inte ska vara i rören. Det kan ibland behövas lite hårdare tag för att bli av med problemet, än att bara göra som man brukar när man rensar avlopp på hår och annat. Är det någonting annat som är fel med rören ifråga så kan en rörinspektör behöva komma och kika på ledningarna. Det kan vara så att det är något som är trasigt som behöver åtgärdas. Vi tipar att läsa mer på denna sajt: https://lgt.se/

När du behöver en stamspolning i Stockholm

20 Nov 2019

Är du i behov av att få en stamspolning i Stockholm? En stamspolning kan man behöva göra när det blir stopp i avlopp. Har det blivit trögt för avloppsvattnet att rinna ner? Luktar det illa ur avloppsrören? Bubblar det i köket eller badrummet just när avloppsvattnet ska rinna ner? Då kan det vara så att du bör göra en stamspolning i din bostad.

Behöver du få tag i någon som spolar rören specifikt? Det är ju inte riktigt alla rörmokare som ägnar sig åt att spola stammar ute hos sina kunder. Det krävs ju specialutrustning för att kunna lasta med sig varmvatten och slangar så att stammarna rensas riktigt rena från smuts och sådant som orsakar stoppen i avloppen.

Så får man tag i firma som spolar rör

Det bästa är helt enkelt att googla "stamspolning Stockholm" för att få veta vilka som ägnar sig åt stamspolning. När man väl har fått en ordentlig lista på folk som kan tänka sig komma ut och spola stammarna, är det bara att ringa, be om offerter och referenser och fråga om när de kan tänka sig komma ut och göra detta. Oftast görs detta i fastigheter med många bostäder, vars stammar kan ha fettklumpar och annat som kan ha stoppat upp flödet i stammarna. I bostadsrättsföreningar (BRF) och hyresfastigheter bör man minst en gång om året spola stammarna för att det inte ska fastna saker i dem.

Spola stammar i vilken fastighet som helst

Egentligen är det ju inte bara i BRF:er och hyreshus som man bör spola stammarna. Det behöva i alla slags hus, där man ofta slänger saker i vasker, duschar och badar i. Det är när man inte rensar vasken eller avloppen, som det uppstår problem. Så var det ju i exemplet från Londons underjord, där man hittade en gigantisk fettklump som hade fått en massa underliga och överraskande saker att fastna i klumpen. Den var så gigantisk, att man först inte visste vad man skulle göra med den. Bilden på den spreds i alla fall runt om i världens massmedier och blev en riktig nyhet för sig. Det hälls alltså en hel del fett ner i våra avlopp. Har man då inte koll på det, orsakar det till sist stopp i avloppen.

Innan man gör en stamspolning bör man definitivt ta reda på så att inte stammarna är sönder på något sätt och göra en riktig utredning innan man spolar dem.

Så löser du stopp i vasken

26 Sep 2019

Så löser du stopp i vasken på bästa sätt – Vatten som inte rinner undan, en odör som sprider sig och en allmänt smutsig atmosfär; att se att vasken inte fungerar som den ska är aldrig speciellt roligt. Men, det finns ingen anledning till panik. Vi ska visa några metoder som får vattnet att flöda igen.

Varför blir det stopp i vasken? Det är en fråga som många ställer till andra – exempelvis en rörmokare. Frågan borde snarare ställas till dig själv. Det är nämligen ofta det egna beteendet och den egna lättjan som orsakar stopp i vasken. Hur gör du exempelvis då du använt en stekpanna? Ser du till att hälla ut fettet i ett kärl som får stelna, torkar du ur den med hushållspapper eller gör du – som så många andra – på det sättet att du, helt enkelt, häller fettet ner i vasken? Det fett du häller ner kommer att stelna inuti rören och det kan på sikt leda till ganska svåra skador som kräver kostsamma åtgärder.

Att få stopp i vasken är nämligen bara en försmak av hur detta sämre beteende kan straffa sig – handlar det om exempelvis större mängder fett som leder till slitage på rör- och ledningar så kan en relining eller ett stambyte vara den enda lösningen. Det är värt att tänka på nästa gång du håller i handtaget till din stekpanna och funderar på var du hälla fettet.

Köksvask

Två snabba tips för att lösa stopp i vasken

Även den mest noggranne kommer emellertid att drabbas av stopp i vasken någon gång. Det ligger lite i sakens natur: det försvinner matrester, tvättmedel och annat ner i vasken då vi spolar och dessa saker har en förmåga att dra sig till varandra – efter en tid så har de också växt sig så starka att de försämrar flödet och där du som boende måste agera. Det är lyckligtvis inga större ingrepp som behövs och heller inga dyra produkter, fulla av en massa kemikalier. Nej, de flesta stopp går att lösa upp med relativt enkla metoder och som inte heller kostar många kronor. Vi börjar:

Tips ett - Bakpulver: Ta en kopp och fyll den till hälften med vinäger. Strössla därefter på med några teskedar bakpulver. Låt det dra och passa samtidigt på att fylla – och slå på – din vattenkokare. Häll sedan ner blandningen av vinäger och bakpulver ner i vasken och häll ner det kokande vattnet efteråt. Upprepa om det inte blir bra, ibland kan två-tre gånger krävas.

Tips två - Bikarbonat: Häll bikarbonat – några skedar – i en kopp och blanda med lite salt. Häll ner blandningen i vasken och vänta några sekunder innan du fyller på med lite ättika. Ättika och bikarbonat brukar reagera så var beredd på att det kan spotta och fräsa lite. Ta hett vatten – återigen; vattenkokare är perfekt! – och fyll på. Invänta ytterligare gurgel från vasken. Efter detta kan du spola med vanligt vatten och du kommer att se att allt detta försvinner på samma sätt som du önskat. Klart!

Kontakta en rörmokare om problemen kvarstår

Man ska tillägga att exempelvis en bubblande vask – eller avlopp - kan vara symptom på någonting värre. Detsamma om stoppen – trots att du tänker på vad du häller i vasken – skulle återkomma ideligen. Då kan det vara läge att ringa en rörmokare för ytterligare kontroll. Det kan vara någonting som fastnat och det kan vara så att det helt enkelt är dags för lite mer avancerade åtgärder. Ingenting håller för evigt och gällande exempelvis stammar så kommer du definitivt att tjäna på att ligga i framkant. Anar du oråd – låt en rörmokare se över skicket. Låtsas inte som det regnar, lita på din magkänsla. Fler tips om städning hittar du i bloggen på https://www.städningstockholm.net

När du behöver spola rören

31 Jul 2019

Ibland när man behöver rensa sina avlopp är hemma, önskar man att man hade tillgång till en jättestor slang med massor med hett vatten som man kunde spola genom rören några gånger i månaden. Det är också det bästa som man kan göra för rörens skull och att de håller sig hållbara under en  längre tid. För att få till stånd en sådan genomsköljning bör man anlita en VVS-firma som har just sådan utrustning. Då kommer de i så fall ut med en bil, som innehåller hett vatten och en jätteslang som de kan köra ner i rören. Sedan spolar de rören fria från smuts, hårtestar, fettklumpar, men om det skulle vara så att rören är fulla med råttor eller rötter, då finns det inget hett vatten i världen som kan rå på en sådan sak.

Göra en relining

Om det inte fungerar med en genomspolning av rören, bör man genomföra en större renovering, som till exempel en relining. Det innebär att ett VVS-företag blåser in plast i rören. Sedan härdar man den genom att blåsa in varm luft. Det gör att plasten lägger sig inuti rören och bildar på så sätt en ny yta inuti rören. Då håller rören i minst 20 år till. Det är ett billigare alternativ till att byta ut rören helt och hållet.

Byta stammar

Om det är så att rören är helt slut, och det inte avhjälps med relining bör man byta ut rören helt och hållet. Det är en väldigt stor åtgärd och innebär att man måste gräva upp alla ställen där rören går. Man gräver upp dem på gården, och river ut hela köket och badrummet där rören går. Sedan lägger man i helt nya rör. Sedan renoverar man hela badrummet och köket. Beroende på vilket material man väljer på de nya rören, så håller de olika länge. Gjutjärnsrör är dyrast och också inte helt oväntat de som håller för längst tid, i minst 50-60 år om inte längre. Om man sedan som villaägare eller bostadsägare är försiktig med sina avlopp, kan de hålla mycket längre än så. Åtsminstone en hel generation bör de hålla.

Så bör du hålla avlopp rena

Det är egentligen inte svårt att hålla avlopp rena. Här kommer några bra tips:

  • Se till att alltid rensa govbrunn
  • Håll borta hårtestar i duschen
  • Torka alltid bort matrester med papper
  • Häll regelbundet flera liter hett vatten i avloppet

Slipp stopp i avlopp!

7 Jul 2019

Har du också råkat ut för stopp i avloppet? I så fall vet du hur enerverande det är att inte kunna använda avloppet tills du har fått dit en rörmokare som kan åtgärda problemet. Har du otur får du vänta någon dag innan någon som har jour kan komma ut och hjälpa dig med det. Det kan lukta illa medan avloppet krånglar och det blir obehagligt att vara hemma. Då är det bättre att se till så att det inte blir så. Det finns några saker som man själv kan göra för att undvika det. Här går vi igenom det viktigaste.

1. Torka bort allt fett från disken

När du diskar, eller ställer in disk i diskmaskin, är det mycket bättre om du torkar bort allt fett från smutsdisken med papper i stället för att skölja med vatten, då fettet åker rakt ner med vattnet ner i rören. Har du till exempel friterat eller stekt i fett, ska det absolut inte hällas ner i vasken. Sådant bör du hälla i en burk, eller kärl som du slänger, när fettet har svalnat. Sedan slänger du burken eller kärlet med fett i sig.

2. Spola regelbundet med hett vatten

Ett mer effektivt sätt är att spola med hett vatten regelbundet. Och till det krävs att du tar kontakt med ett företag som har en bil med slang och hett vatten som ser till att det heta vattnet sköljer igenom rören helt och hållet. Det handlar då om rörspolning, och brukar mest handla om rörspolning i BRF:er, men även privatpersoner kan låta göra detta i sina villor.

3. Plocka bort alla hårstrån

Se till att plocka bort hårstrån från vasken så det inte inte går ner i den. Hårstrån orsakar direkt stopp i avlopp. Därför bör man antingen skaffa sig en hårfälla från någon handel eller plocka bort dem direkt i duschen. Sedan med jämna mellanrum rensa i golvbrunnen så att allt smuts och hårstrån kommer bort och inte går ner i avloppet.

4. Se upp med smutsen

Även vanligt damm och smuts som går ner i golvbrunnen orsakar stopp i avloppet. Då du städar golv, plocka bort all smuts och häll ner vattnet i toaletten istället för i avloppet så att det inte orsakar stopp. Du kan även skruva bort det närmaste röret under avloppet och rensa rören med en flaskborste och rengöringsmedel. Eller så tar du kontakt med en rörmokare som kommer och rensat avloppet med jämna mellanrum. Behöver du en VVS-montör i Stockholm kan du läsa vidare på: https://www.stockholmvvs.com.

Viktigt vid badrumsskador

24 Jun 2019

Har du fått en vattenskada i badrummet? Vatten är trevligt på många sätt, men man vill inte få skador av vatten inuti en bostad. Det innebär nämligen att man måste riva upp golv och väggar; alla de platser där vattnet har runnit ut. Sedan måste man se till så att väggar och golv blir riktigt vädrade och att fukten har kommit bort och att allting är torrt innan man påbörjar en renovering av badrummet. Att hyra avfuktare är väldigt viktigt om man en gång har fått fuktskador i sitt badrum. Det får nämligen inte komma in vatten inuti en bostad, eller ett hus. Vatten är trevligt på alla andra ställen utom inuti ett hus. Det löser nämligen upp materialet, för med sig risken för mögel, och har man fått mögel i ett hus måste man sanera det så att allt det kommer bort, då det är mycket farligt att andas in mögelsporer.

Sorptionsavfuktare

En sorptionsavfuktare är en slags avfuktare som är både lätthanterlig, självgående och tyst. Den fuktiga luften sugs in i en stor rotor. När rotorn är full med fuktig luft, värms den upp med en värmare. Värmen gör att vattnet förångas och förs ut genom ett rör, men det krävs att det är tätt i det utrymme som är fuktigt. Den passar i krypgrunder, vindar, källare eller i andra utrymmen där det är tätt och på så vis passar att installera en avfuktare på det sättet.

Kondensavfuktare

En kondensavfuktare är en maskin som blåser ut varm luft men som suger in den fuktiga luften och ser på så sätt till att den fuktiga luften blir torr. Det är viktigt att man håller dörrar och fönster stängda så att kondensavfuktaren kan arbeta med luften. Den cirkulerar runt, runt i avfuktaren. Den fuktiga luften sugs in i avfuktaren och blåses ut som varm luft.

Värmematta

HAr man fuktiga betong och tegel i som behöver avfuktas, kan man enkelt lägga ut värmemattor konstruktioner som ahr drabbats av fukt. Har det till exempel blivit fuktigt i ett litet utrymme som i ett skåp, eller en hylla kan man bara lägga en värmematta på platsen och lämna den där så blir det torrt på platsen mycket snabbt. Som du ser kan man torka ut luften eller själva platsen som har drabbats av fukt på många olika sätt och på mer eller mindre effektiva sätt. Det bästa är att ta kontakt med en uthyrare och fråga om råd.

Miljövänlig avloppshantering

31 May 2019

Du vet väl om att det mycket väl går att hantera alla rör och avlopp på ett miljövänligt sätt? Vad som menas med "miljövänligt" i detta sammanhang är att inte hälla ner starka kemikalier i rören. Det kan vara lätt hänt att man inte tänker på vart vätskan med kemikalierna tar vägen när man häller det i de egna rören. Men saken är den att alla rör, har ett gemensamt utlopp, var du än befinner dig i Sverige, och det är ut i naturen. Förr eller senare hamnar allt det som du häller i dina egna avloppsrör ut i naturen. Visserligen har vi reningsverk som renar vattnet innan det släpps ut igen, men alla kemikalier fastnar inte i reningsverken. Tvärtom, så följer kemikalierna med ut och förstör livet för fiskar, yngel, fåglar och hela naturen.

Därför är miljövänlig avloppshantering att föredra

Det är därför som vi behöver metoder för enbart milijövänlig avloppsrensning. Därför att om vi fortsätter hälla ner kemikalier i avloppsrören, som kommer ut i naturen, har vi snart inga fiskar, fåglar eller växter kvar. I dagarna har det kommit ut nyheten om att människan (som art) har förstört 1 miljon andra arter av djur. Det är fruktansvärda nyheter och vi (som art) bör genast leva på annat sätt så att våra fiskar, djur, växter och fåglar kan fortsätta leva tillsammans med oss. Det ska inte vara så svårt att samexistera tillsammans med resten av naturen och djurlivet, eller hur? Därför behöver vi miljövänliga metoder för att hålla våra egna avlopp rena i framtiden. 

Så håller du avloppen rena

Genom att skölja dina avloppsrör med jämna mellanrum kan du försöka hålla dem rena, men det är tyvärr inte tillräckligt. Dessutom bör man kalla på en VVS-montör som kommer med en spolbil och spolar rören rena med jämna mellanrum. Här kan du läsa om en sådan: https://spolbil.se.

Andra saker som du kan göra: Var noga med att aldrig spola ner något fett i avloppet. Spola med en högtrycksspolning så att rören håller sig rena. En sådan högtrycksspolning har man som lekman inte, utan då bör man be en rörmokare komma och göra det åt en. Man kan även be rörmokare göra en slamsugning så att allt slammet kommer bort. Om det änd inte hjälper kanske man bör överväga en mer genomgripande renovering av rören, såsom en relining. Det innebär att man blåser in plast i rören, som sedan härdas och lägger sig inuti rören som en ny hinna.

Förvandla badrum till en skön oas

22 May 2019

Den senaste trenden när det kommer till badrumsrenoveringar är att skaffa sig ett fint jacuzzibadkar, men inte för många i ett och samma badkar, utan bara för en enda person. Det är ett badkar i vanlig storlek men djupare än vanliga badkar och sedan strålar med vatten som ger vattenmassage. Tänk dig känslan att lägga dig i ett sådant jacuzzibadkar, efter en lång och tröttsam arbetsdag. Du sätter på badkaret, fyller det med vatten och lägger dig i jacuzzibadkaret och får vattenmassage.

Stora förvaringsskåp som i kök

En annan lyxig detalj som vi ser allt oftare, men som inte nödvändigtvis är så ny för i år, men som sprider sig, är allt större förvaringsskåp i badrum. Vissa badrum har liknande förvaringar och skåp och luckor som i kök. Det är inte helt ovanligt att skåpen ser ut som dem i köket. Och vi har större behov av fler förvaringsplatser. Vi är alltmer i badrummet; det är där vi sminkar oss, groomar oss, kammar och fönar håret. Det är dit som vi går när vi är trötta och behöver avkoppling.

Elegans med mörk sten eller kakel

En annan tydlig trend är att man skapar elegans med mörkt kakel eller stenmaterial. Vi ser också alltfler badrum som är inredda i trämaterial både på väggar, innertak och golv. Det skapar en särskilt fin estetik i badrummet. Det ger ett rofyllt utseende. Det skapar en särskild harmoni i badrummet. En annan tydlig trend är att man använder mer glasmaterial i badrum. Det gör att man undrar hur man kan vara privat i badrummet, men det kanske inte är någon sak som oroar varken kunder eller handlare av badrumsinredning.

Stora fönster i badrum

En annan tydlig trend är att man ser stora och fina fönster i badrum. Annars brukar man ju vilja ha så privat som möjligt i badrum, och då använda sig av frostade glas i fönster, men numera ser man vanliga glas i fönster och stora, generösa ytor. Det gäller att bostaden antingen ligger högt och insynsfritt för att boende ska vilja ha så stora fönster där man vill vara privat, eller så struntar de i det, eller så ligger badrummen mot en insynsskyddad trädgård. Sedan ser man även en hel del fåtöljer inne i badrummen – varför inte umgås i badrummet när man ändå är där?

Behov av att renovera badrummet? Behöver du hantverkare för en badrumsrenovering i Stockholm? Läs då mer här.

← Äldre inlägg