Relining i Göteborg – förstärker rör

Med relining i Göteborg får fastigheters rörledningar en andra chans. En teknik som förnyar avloppsrören utan att störa de boende. Läs mer för information!

När stammar åldras i Göteborgs anrika byggnader, behöver de bytas ut eller förstärkas med relining. Avloppsledningar i äldre hus har genom åren utsatts för långvarigt slitage och till slut ger de upp och proppar och läckage uppstår.

Relining innebär att befintliga rör förstärks på insidan genom att en plastslang läggs in. Plasten härdas med olika metoder och de gamla rören blir som nya. Med relining kan fastighetsägare slippa undan stambyten, som både är kostsamma och som ger olägenheter för de boende.

Fördelar med relining i Göteborg

Att utföra relining i Göteborg är en handling av respekt, inte bara mot arkitekturen utan även mot historien som dess murar bär på. Den tekniska elegansen i att föra in en ny själ inne i de trötta rören, med minimalt ingrepp, talar till en respekt för det redan byggda. Vi slipper den bullriga uppståndelsen som annars följer med traditionellt stambyte, ett väsen som kan skrämma det mest stoiska av hus.

Relining kan sägas leda till en tyst revolution under ytan. Resultatet av åtgärden blir att avloppet kommer att fungera utan att en fastighetsskötare behöver rycka ut akut för att åtgärda proppar eller läckage. Fastighetsägaren sparar driftskostnader och husets värde kommer att öka. Och husen blir mer attraktiva för nya hyresgäster.

20 May 2024