Bör man som rörmokare gå med i facket?

Det finns givetvis olika åsikter om huruvida man som rörmokare bör gå med i facket eller inte. Man kan dock åtminstone med säkerhet säga att det är vanligt som rörmokare att vara fackansluten. Om man bör gå med eller inte är helt upp till var och en, och det finns både förespråkare och motståndare. Här försöker vi bena ut frågan genom att visa några för- och nackdelar.

Fördelar

Det som gör att många går med i facket är tryggheten det erbjuder den som är anställd rörmokare. Om du anser att du blir orättvist behandlad på arbetsplatsen, eller om du har hamnat i en tvist med din chef, kan facket gå in och hjälpa dig. Är man inte med i facket finns det givetvis hjälp att få en ändå, men då ofta till ganska höga kostnader. Fackets skydd gäller naturligtvis över hela landet, oavsett om du bor i t.ex. Nynäshamn, Jönköping eller Landskrona.

Andra fördelar är till exempel:

  • Ger facken en starkare röst. Det är facket som till exempel förhandlar fram kollektivavtal och bevakar anställdas rättigheter inom olika områden. Att vara medlem i facket gör att man bidrar till att stärka fackets röst och därmed även makt att åstadkomma saker till anställdas fördel.
  • Möjligheter till fortbildning. Som rörmokare bör ditt fackförbund ha möjligheter till utbildningar och kurser som kan göra att du utvecklas inom ditt yrke. Vanligtvis ska du få rätt att ta ledigt från arbetet för att gå på dessa kurser och de kan ibland innebära viss restid. Kanske är du verksam rörmokare i Nynäshamn, medan utbildningen hålls på Västkusten.
  • Lokalt stöd. Många fack har lokala avdelningar som väl känner till näringslivet och den allmänna situationen i din kommun. Om du till exempel är en rörmokare i Nynäshamn kan du få hjälp från en avdelning som har god kännedom om staden. Det här gäller såklart inte bara Nynäshamn, utan lokala avdelningar finns på många olika platser i landet.

Nackdelar

Något som spontant upplevs som en stor nackdel för många är den månatliga avgiften som ska betalas. Som rörmokare har man visserligen ofta en ganska god lön (medlemsavgifterna anpassas ibland dessutom efter lönenivån), men det kan ändå kännas som en ganska stor utgift.

Ibland kan avgiften vara hög eftersom det ingår försäkringar och andra förmåner i avgiften. Vad som ingår skiljer sig dock från fackförbund till fackförbund, även om man som rörmokare inte har alltför många aktörer att välja mellan. Andra nackdelar är till exempel:

  • Politisk färg. Något som en del anser vara negativt med att vara med i ett visst fackförbund är att det kan finnas vissa politiska färgningar. Det kan till exempel visa sig genom att fackförbundet betalar in partistöd varje år, ofta ganska stora summor, till det parti som de vill stödja. Det här gäller inte alla fackförbund och skiljer sig alltså åt en hel del.
  • Känner inget behov av hjälpen. Om man som enskild anställd inte behöver försäkring eller hjälpen som fackförbund kan bistå med kan avgiften givetvis kännas omotiverad. Till exempel kanske man har en stor buffert, sparad på egen hand, för att anlita någon om en tvist på arbetsplatsen skulle uppstå. Ofta har dock facket en annan typ av makt vid sådana situationer.
10 Jan 2018