Miljövänlig avloppshantering

Du vet väl om att det mycket väl går att hantera alla rör och avlopp på ett miljövänligt sätt? Vad som menas med "miljövänligt" i detta sammanhang är att inte hälla ner starka kemikalier i rören. Det kan vara lätt hänt att man inte tänker på vart vätskan med kemikalierna tar vägen när man häller det i de egna rören. Men saken är den att alla rör, har ett gemensamt utlopp, var du än befinner dig i Sverige, och det är ut i naturen. Förr eller senare hamnar allt det som du häller i dina egna avloppsrör ut i naturen. Visserligen har vi reningsverk som renar vattnet innan det släpps ut igen, men alla kemikalier fastnar inte i reningsverken. Tvärtom, så följer kemikalierna med ut och förstör livet för fiskar, yngel, fåglar och hela naturen.

Därför är miljövänlig avloppshantering att föredra

Det är därför som vi behöver metoder för enbart milijövänlig avloppsrensning. Därför att om vi fortsätter hälla ner kemikalier i avloppsrören, som kommer ut i naturen, har vi snart inga fiskar, fåglar eller växter kvar. I dagarna har det kommit ut nyheten om att människan (som art) har förstört 1 miljon andra arter av djur. Det är fruktansvärda nyheter och vi (som art) bör genast leva på annat sätt så att våra fiskar, djur, växter och fåglar kan fortsätta leva tillsammans med oss. Det ska inte vara så svårt att samexistera tillsammans med resten av naturen och djurlivet, eller hur? Därför behöver vi miljövänliga metoder för att hålla våra egna avlopp rena i framtiden. 

Så håller du avloppen rena

Genom att skölja dina avloppsrör med jämna mellanrum kan du försöka hålla dem rena, men det är tyvärr inte tillräckligt. Dessutom bör man kalla på en VVS-montör som kommer med en spolbil och spolar rören rena med jämna mellanrum. Här kan du läsa om en sådan: https://spolbil.se.

Andra saker som du kan göra: Var noga med att aldrig spola ner något fett i avloppet. Spola med en högtrycksspolning så att rören håller sig rena. En sådan högtrycksspolning har man som lekman inte, utan då bör man be en rörmokare komma och göra det åt en. Man kan även be rörmokare göra en slamsugning så att allt slammet kommer bort. Om det änd inte hjälper kanske man bör överväga en mer genomgripande renovering av rören, såsom en relining. Det innebär att man blåser in plast i rören, som sedan härdas och lägger sig inuti rören som en ny hinna.

31 May 2019