OVK besiktning – ett krav för hyresvärdar i Göteborg

Begär att din hyresvärd utför en OVK i fastigheten i Göteborg. Att regelbundet göra en besiktning av ventilationen är obligatoriskt för alla fastighetsägare.

Förkortningen OVK står för “obligatorisk ventilationskontroll”. Och precis som namnet skvallrar om, är det en kontroll som är obligatorisk. Inte valfri alltså, oavsett vad din hyresvärd påstår om den saken. Det är också värt att veta att det är den som äger fastigheten som har ansvar för att kontrollen utförs.

När en OVK-besiktning utförs kommer en certifierad besiktningsman och kontrollerar att ventilationssystemet i fastigheten fungerar och är dimensionerat efter fastighetens behov. Vissa äldre fastigheter är byggda med så kallat självdrag, men för större hus är detta inte tillräckligt för att få bra luft i huset. Då behöver ett extra ventilationssystem installeras.

OVK besiktning nödvändigt för äldre fastigheter i Göteborg

Du som bor i en äldre hyresfastighet med självdrag som enda ventilation bör alltså fundera på om en OVK-besiktning är något du ska anhålla om. Som tidigare nämnt är det alltså en obligatorisk kontroll. Så om din hyresvärd underlåtit att utföra en besiktning av ventilationen i huset i Göteborg kommer han eller hon inte komma undan om du eller någon annan hyresgäst begär en sådan.

Värt att tänka på är att hyresvärden själv kan ha mycket att tjäna på att genomföra en OVK-besiktning. Ett välventilerat hus löper nämligen betydligt mindre risk att drabbas av till exempel fuktskador eller andra problem som är kopplade till dålig ventilation. Detta kan du också trycka på, om hyresvärden verkar ovillig att tillmötesgå dina krav. Läs mer om att göra OVK-besiktning här: www.ovkbesiktninggöteborg.se

20 Jun 2022