Vad kan en ventilationsfirma göra för dig?

Ventilationen är viktig i en bostad. Bland annat är det ett måste för att de boende ska trivas och känna sig pigga i hemmet. Dålig ventilation kan nämligen få konsekvenser på lång sikt för de som bor i huset. Till exempel kan det leda till mögel, som i sig kan framkalla allergier, ge huvudvärk och orsaka onormal trötthet.

När en fastighet har problem med ventilationen bör en ventilationsfirma anlitas. Alla är dock inte helt bekanta med vad en ventilationsfirma gör. I den här texten vill vi reda ut det.

Obs! Informationen är hämtad från två olika ventilationsfirmor, en i Stockholm och en i södra Sverige. Andra ventilationsfirmors arbeten kan skilja sig något från dessa.

Montera och installera

En ventilationsfirma arbetar mycket med montage och installation av ventilationsanläggningar. Det här gäller både i vanliga bostadshus, men också i större lokaler av olika slag. Alla fastigheter behöver god ventilation om människor (eller djur för den delen) ska vistas där.

Att ventilationen är korrekt monterad är viktig. Är den bristfällig kan fastigheten vänta sig mögel, rötskador och andra besvär i längden. Mer kortsiktigt kan dålig ventilation märkas genom att matos och lukter tycks stanna kvar ovanligt länge i huset.

Rengöring

Att ventilationen underhålls ordentligt är viktigt för att den ska fungera bra. Ventilationsfirman i Stockholm, vars hemsida vi besökt, påpekar att det både är viktigt för husets och för de boendes hälsa. Utan underhåll riskerar huset att drabbas av tidigare nämnda konsekvenser, så som mögel och rötskador.

Samma ventilationsfirma i Stockholm poängterar också att det är vanligt att rengöring av fastighetens ventilation skjuts upp. Om det finns mycket smuts i luftsystemen leder detta till, förutom mögel och rena hälsoeffekter på de boende, även till ekonomiska skador. Undermåliga ventilationssystem kräver högre energiförbrukning, samtidigt som det orsakar slitage. Att rengöra ventilationssystemet regelbundet är alltså tid väl investerad. Belöningen kommer på lång sikt genom minskade energikostnader.

Sanering

Effekterna av dålig ventilation har vi talat om tidigare. En av de största konsekvenserna är mögel. En bra ventilationsfirma bör kunna sanera mögelskador och vara van med dem. Att sanera mögel innebär inte bara att man tar bort det – utan även att man tar bort den underliggande orsaken till det, vilket även ventilationsfirman i Stockholm påpekar på sin hemsida.

Ta bort mögel kan man göra på flera olika sätt. Vanligt är att ventilationsfirmorna använder sig av ozon och kemi. Ozon i luften bryter ner mögelpartiklar, medan kemisk sanering fungerar genom att en mögeldödande substans penslas på.

20 Apr 2017