Viktigt vid badrumsskador

Har du fått en vattenskada i badrummet? Vatten är trevligt på många sätt, men man vill inte få skador av vatten inuti en bostad. Det innebär nämligen att man måste riva upp golv och väggar; alla de platser där vattnet har runnit ut. Sedan måste man se till så att väggar och golv blir riktigt vädrade och att fukten har kommit bort och att allting är torrt innan man påbörjar en renovering av badrummet. Att hyra avfuktare är väldigt viktigt om man en gång har fått fuktskador i sitt badrum. Det får nämligen inte komma in vatten inuti en bostad, eller ett hus. Vatten är trevligt på alla andra ställen utom inuti ett hus. Det löser nämligen upp materialet, för med sig risken för mögel, och har man fått mögel i ett hus måste man sanera det så att allt det kommer bort, då det är mycket farligt att andas in mögelsporer.

Sorptionsavfuktare

En sorptionsavfuktare är en slags avfuktare som är både lätthanterlig, självgående och tyst. Den fuktiga luften sugs in i en stor rotor. När rotorn är full med fuktig luft, värms den upp med en värmare. Värmen gör att vattnet förångas och förs ut genom ett rör, men det krävs att det är tätt i det utrymme som är fuktigt. Den passar i krypgrunder, vindar, källare eller i andra utrymmen där det är tätt och på så vis passar att installera en avfuktare på det sättet.

Kondensavfuktare

En kondensavfuktare är en maskin som blåser ut varm luft men som suger in den fuktiga luften och ser på så sätt till att den fuktiga luften blir torr. Det är viktigt att man håller dörrar och fönster stängda så att kondensavfuktaren kan arbeta med luften. Den cirkulerar runt, runt i avfuktaren. Den fuktiga luften sugs in i avfuktaren och blåses ut som varm luft.

Värmematta

HAr man fuktiga betong och tegel i som behöver avfuktas, kan man enkelt lägga ut värmemattor konstruktioner som ahr drabbats av fukt. Har det till exempel blivit fuktigt i ett litet utrymme som i ett skåp, eller en hylla kan man bara lägga en värmematta på platsen och lämna den där så blir det torrt på platsen mycket snabbt. Som du ser kan man torka ut luften eller själva platsen som har drabbats av fukt på många olika sätt och på mer eller mindre effektiva sätt. Det bästa är att ta kontakt med en uthyrare och fråga om råd.

24 Jun 2019