En enkel rutin vid OVK besiktning i Stockholm

En OVK besiktning kan vara relativt enkel att utföra i och runt omkring Stockholm. Det är bara att boka tid med en kontrollant och gå igenom allt steg för steg.

Det krävs att det är en godkänd kontrollant som utför en OVK-besiktning, oavsett hur liten byggnaden är och oavsett vart i landet din bostad eller din fastighet ligger. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är bland annat en hjälp för att du ska ha ett friskt boende.

Om din ventilation i byggnaden är undermålig kommer det att påverka din egen hälsa till det sämre. Det är ju ingen vidare bra utsikt eller hur? Ett friskt och väl ventilerat hus håller sig i bättre skick och bidrar till att även du känner dig friskare. Utan ventilation kan du bli sjuk på olika sätt.

Vid en OVK besiktning i Stockholm kontrolleras ditt inomhusklimat

En OVK i Stockholm syftar till att ge en klar och tydlig bild av hur inomhusklimatet ser ut i din fastighet. Det är till stor hjälp om du till exempel äger ett bostadshus som servar en hel del hyresgäster med bostad. Ju friskare och mer omhändertaget hus desto nöjdare hyresgäster.

Ventilation kan vara en del av det som innebär att din fastighet är så kallat frisk. Därför görs dessa OVK-kontroller med jämna mellanrum. Det brukar handla om att göra kontroller med tre till fem, ibland ända upp till sex års mellanrum. På så sätt ser man hur det utvecklas genom åren.

19 Feb 2023