Högtrycksspolning i Stockholm – kraftfull propplösning

Har du ständiga problem med lägenheter där vatten i diskhon rinner ut långsamt? Då kan du få hjälp av ett företag som kan högtrycksspolning i Stockholm.

Att arbeta som fastighetsskötare i en hyresbostad kan ibland kännas tröstlöst. Klagomål om temperaturen i bostaden och drag från fönster tillhör vanligheten. Det mest akuta problemet är förstås när avloppen inte funkar. Utan vaskrensare klarar sig inte fastighetsskötaren. Många lär sig nämligen aldrig att fett och matavfall inte ska spolas ut i diskhon,

Du är fastighetsskötare för flera hyreslägenheter. Du misstänker att din vaskrensare inte längre räcker till för att lösa upp propparna i ett hus. Förmodligen har det bildats en rejäl propp någonstans i avloppet. Du kontaktar ett företag med specialkunskap.

Högtrycksspolning i Stockholm – med extra kraft

Den specialist du tagit kontakt med gör först en inspektion av avloppet i fastigheten. Specialisten förklarar att den dåliga lukten och att vattnet rinner långsamt beror på att det finns en propp i systemet. Hur har den uppstått? Det kan bero på att rören har skadats. Under årens lopp kan hyresgäster ha löst upp proppar med kaustiksoda, vilket gett frätskador på rören som till slut gör att de vittrar sönder.

Om avloppsrör har skadats för mycket, kan det bli nödvändigt att byta någon del eller att göra stambyte. En lindrigare åtgärd är att klä rören invändigt med relining. Men ofta räcker det med att högtrycksspola rören. Då rensas de från smuts, avlagringar och proppar. Det bästa är att låta en specialist på högtrycksspolning i Stockholm spola rören vid flera tillfällen.

12 Nov 2022