Perfekt ventilation i Uppsala

Det är viktigt för hyresvärdar och villaägare att låta kontrollera husets ventilation i Uppsala. En ren inandningsluft är livsviktig för både vuxna och barn.

Det är lika illa om ventilerna är tilltäppta som om det är fritt blås och man får in avgaser och smuts. Det finns firmor som kommer ut till husägare och inspekterar ventilationen med jämna mellanrum, så kallad OVK-besiktning, och då kan man se om allt är i ordning och fläktarna fungerar.

Man kan behöva byta filter för att hålla inomhusluften ren, men man kan ibland också behöva byta hela anläggningen om den är sliten eller har lagt av helt. Den som är orolig för att ha bristfällig ventilation i Uppsala kan enkelt kontakta en firma för kontroll och service.

Ventilation som fungerar rätt

En perfekt ventilation byter luften inomhus på ett bra sätt, så att det känns vädrat och att det finns tillräckligt med syre. Dessutom måste man få bort föroreningar, så filter måste bytas då och då. När anläggningen kontrolleras brukar man samtidigt rensa fläktrör så att det inte finns något som alstrar bakterier och mikrober i kanalerna.

Både djur och människor behöver en god inomhusmiljö, och det betyder att man kan vara trygg med att andas in frisk luft. En certifierad inspektör vet precis vad det är för krav som ska ställas på ventilation i Uppsala, och efter noggrann kontroll utfärdas protokoll på vad som är lagat eller åtgärdat i fastigheten. Det är en säkerhet för alla som bor där att ventilationen verkligen fungerar. 

Läs mer kring ventilation på denna sida: https://www.ventilationuppsala.nu/ 

6 Mar 2023