Sammanfoga metall med svetsning

Svetsning är en mycket användbar metod för att sammanfoga metallstycken. För tryckkärl och rörsystem med farligt innehåll kan styrkan bekräftas genom röntgning.

Det finns många sätt att förena två bitar material. Man kan spika, skruva, nita eller limma. Det finns förstås ännu fler metoder och alla varianter är inte lika bra till alla typer av material. Om man till exempel vill sammanfoga två delar av metall så är väl svetsning den metod som man främst skulle använda. Metoden är mycket användbar och det är till och med möjligt att svetsa under vattnet.

Principen att sammanfoga två metallbitar genom smältning har faktiskt känd sedan flera tusen år tillbaka. Dock var det först i början av 1800-talet som den typ av svetsning som vi känner idag började bli mer allmänt brukad. Det handlade då om så kallad bågsvetsning.

Svetsning ger en hållbar fog

Vid bågsvetsning använder man sig av en svetselektrod. Genom en elektrisk kortslutning skapas en ljusbåge mellan elektroden och metallen man arbetar med. Elektroden smälter då samman med metallstycket. Om man för elektroden mellan två metallstycken så förenas alltså dessa mycket varaktigt. En duktig svetsare behöver aldrig lida brist på arbete.

Faktum är att en svetsfog oftast är starkare än materialet runt omkring. Man kan också bekräfta hur välgjord en svetsfog är genom att röntga den. Det gör man till exempel i sådana fall där är ett brott på en fog skulle kunna bli förödande. Det kan handla om tryckkärl med heta vätskor eller rörledningar som transporterar farliga vätskor. Läs vidare om ett företag som kan allt inom VVS: callixx.se 

7 Aug 2022