Se över din värmepump i samband med avloppsrensningen

Ständiga stopp i avloppet kan vara symptom på någonting värre. Även stammarna - de rör och ledningar som löper på insidan av huskroppen - har en begränsad livslängd och det bör man vara medveten om som husägare. Till skillnad mot andra saker i ett hus så bär stammarna höga kostnader om de går sönder då det handlar om en - nästintill - garanti på vattenskador. Inte sällan så spricker stammarna i samband med väderomslag.

Äldre rör och vattnet i dessa fryser då det är kallt, när det sedan blir varmt så tinar de för fort och spricker: det är det största anledningen till varför vattenskador inträffar. Många vill få ett sådant scenario att framstå som slumpens skördar och visst, det finns en poäng i att man inte kan påverka vårt väder.

Vi har kalla vintrar och vi har varma somrar, dessutom så varierar temperaturen vid dessa säsonger också. I exempelvis Malmö så kan det ena dagen i januari vara svinkallt, bar för att nästa dag vara varmt igen. Det är dock ingen ursäkt för att inte hålla koll på sina stammar.

Värmepumpar kan behöva korrigeras och servas

Anlitar du som husägare ett företag inom VVS så kan dessa genomföra en så kallad rörinspektion där man - genom att använda modern teknik i form av slangar med kameror - kan se vilket skick dina stammar håller. Låt oss komma med ett förslag i detta för att du ska känna att det är värt det: låt samma företag inom VVS även utföra andra kontroller. De är exempelvis experter på värmepumpar och kan - vid behov - utföra en service.

Just värmepumpar behöver ofta kontrolleras så att man verkligen ser att de ger rätt effekt. Det är tyvärr inte ovanligt att den första installationen behöver korrigeras då det kommer till värmepumpar och det kan det vvs-företag du anlitar i Malmö bistå dig med. Se även över ventilationen på samma gång.

Stambyte eller relining?

Om denna rörinspektion skulle vis apå fel då - hur tar du dig vidare då? Det finns två stycken alternativ för detta. Många tänker direkt på ett kostsamt stambyte. Det är också det ena alternativet och det har fördelen i att du får helt nya rör- och ledningar och att du i och med det inte kommer att behöva oroa dig någonting i framtiden.

Nackdelen med ett stambyte är att kostnaden blir hög. Inte för stambytet i sig - utan som en följd av det faktum att man måste gå in via badrumsväggen och att du således kommer att få renovera detta efteråt.

Alternativet till ett stambyte är att genomföra en relining. En relativt ny metod som innebär att man sprutar in hårdplast - som stelnat - inuti de befintliga stammarna och får “nya” på insidan. Ett kostnadseffektivt val som dessutom visat sig vara hållbart. Det går dock bara att göra en relining ett visst antal gånger, någon gång så måste stammarna i fråga också bytas.

12 May 2018