Ta reda på hur ditt hus egentligen mår

De flesta husägare har bra koll på sina hus. Med detta menar vi att man ser över skicket på olika saker och budgeterar för olika typ av ingrepp. Vet man exempelvis med sig att taket håller ett sämre skick så kan man börja lägga undan pengar för att byta ut detta lagom till nästa vår. En sund inställning och hållning som sparar mycket pengar och mycket besvär. Skulle man inte kontrollera taket i fråga - ja, då finns en risk för att detta går sönder, att det börjar regna in och att man i och med detta måste vidta akuta åtgärder till en högre kostnad.

God framförhållning är ett måste och det är ingenting som man behöver sköta själv. Nej, det bästa är att man med jämna mellanrum kontaktar yrkesmän som sköter kontroller. Det kan ske av grunden, av taket och av exempelvis fasaden. Det gemensamma mellan alla dessa områden är att de syns.

Det man inte ser dock - det är svårare att kontrollera och det innebär att man som husägare ofta glömmer bort detta. Av förklarliga skäl; men man tar faktiskt i och med detta också risker som både kan medföra kostnader och, tyvärr, även en risk för den egna hälsan.

En OVK besiktning kan ge bättre inomhusmiljö

Vi tänkte ge tre stycken exempel på hur man kan säkerställa sin egen miljö och samtidigt minimera risken för ekonomiska överraskningar. Kort och gott - tre stycken tips som en husägare kan använda sig av för att ligga steget före.

  • Rörinspektion: Det typiska exemplet på en kostnad - en hög sådan! - som en husägare kan tvingas ta handlar om att stammarna går sönder. Stammarna är de rör och ledningar som löper på insidan av huset. En vanlig skada uppkommer i samband med att väderleken växlar. En iskall natt kan gör att vattnet i rören fryser, följs denna kalla natt av en väldigt varm dag så kan röret i fråga spricka - något som kan leda en vattenskada. Nya rör tål väderomslag bättre. Det du som husägare kan göra är att boka in en tid för rörinspektion. Det innebär att en firma inom VVS med hjälp av slangar utrustade med kameror kontrollerar skicket på stammarna. Skulle dessa vara undermåliga så kan du antingen planera för ett stambyte eller för en relining (som innebär att man fyller de befintliga stammarna med epoxiplast och får “nya” stammar inuti de gamla).
  • OVK besiktning: Som villaägare har man inga krav på att genomföra en OVK besiktning (undantaget vid nybyggnationer). Vi anser dock att man ska göra det ändå. En OVK besiktning innebär att du anlitar en certifierad firma för en kontroll av ditt ventilationssystem. Det finns definitivt ett värde i detta. Dels så kan du korrigera fel som en OVK besiktning kan påvisa; fel som kan leda till fuktskador, sjukdomar och sämre inomhusmiljö. Dels så kan en OVK besiktning också kanske få dig att ta steget att investera i ett modernt ventilationssystem som kan komma att spara dig pengar - genom en lägre energikostnad. Det räcker attd u genomför en OVK besiktning en gång för att se vilken typ av luft ni har i huset. Läs mer här.
  • Radonmätning En radonmätning sker under eldningssäsongen - första oktober - 30:e april - och det innebär att ett företag placerar ut små dosor i ert hus. Dessa dosor ligger kvar i minst två månader och efteråt så analyseras resultatet. En radonmätning kan förhindra svåra sjukdomar. Näst efter cigarettrökning så är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Man räknar med att det finns ungefär 400.000 bostäder i Sverige som har för höga halter av radon i luften. Se till att din inte är en av dessa. Det går att korrigera och sänka halterna - men först måste det hela upptäckas. Du kan vare sig se eller lukta dig till radon; en mätning måste ske.
15 May 2018