Tänk på att göra radonundersökning i Stockholm

Radon är en luktfri gas som kan finnas i vilket hus som helst. Den är cancerframkallande och därför bör man göra radonundersökning av bostaden i Stockholm.

Radon är ett osynligt ont som man inte gärna tänker på. Det är som med andra gifter man utsätts för dagligen, från avgaser eller livsmedel. Man tror inte att man själv kan göra något åt det. Men det stämmer inte. Det är inte svårt att göra en radonundersökning i Stockholm och det finns åtgärder att sätta in.

Faktum är att alla hus kan vara radonhus, utan att de som bor där har en aning om det. Radon är en gas som varken syns eller luktar. Därför kommer du aldrig upptäcka den själv. En enkel mätning av inomhusluften kan dock visa om värdet ligger över den rekommenderade gränsen på 2000 bq/m3. Om den gör det bör man sätta in åtgärder för att inte riskera att drabbas av lungcancer senare i livet.

Radonundersökning visar om det byggts med farlig blåbetong

Den vanligaste källan till radon är marken. Radon kan dock också komma från hushållsvattnet eller de byggmaterial som har använts. Särskilt i hus som uppfördes någon gång mellan 1929 och 1985 finns det risk för att man har använt så kallad blåbetong. Det materialet har man slutat att använda vid nybyggnationer nuförtiden eftersom det avger radon.

Om man upptäcker förhöjda radonvärden i ett hus, så är den vanligaste åtgärden att förbättra ventilationen. Men det behöver du inte fundera över själv. Firman du anlitar kommer att ge dig alla tips och råd som du behöver.

17 Jul 2022