Tjänster som rörmokare erbjuder

Rörmokare är en yrkesgrupp som alltid tycks vara eftertraktad. Ofta finns det mycket jobb, men inte lika många rörmokare som möter den efterfrågan som faktiskt finns. De tjänster som en rörmokare faktiskt erbjuder är många, och här följer ett axplock av dem.

Rörservice – Rörservice är en av de tjänster man kanske förknippar rörmokare mest med. Det här innefattar bland annat byte av toalettstolar, vattenlås, blandare, vattenberedare, klosetter, ventiler etc.

Badrum/kök: Många firmor kan hjälpa till vid renovering av badrum eller kök. Detta eftersom många firmor samarbetar med andra typer av firmor för att erbjuda kunden en helhetslösning. Firmorna som många rörmokare samarbetar med är bland annat bygg- och elfirmor.

Värmepumpar – Många känner till att det med största sannolikhet är lönsamt att investera i en värmepump. Värmepumpen genererar värme genom ett par olika sätt, till exempel genom att använda sig av vattnet i berggrunden, eller genom att generera och sedan återanvända redan uppvärmd luft som finns i huset. Ofta fungerar till exempel en luftvärmepump som ett komplement till den värmen som redan finns i huset.

Många rörmokare och deras firmor erbjuder sin kunskap för att hjälpa kunden att hitta rätt värmesystem till just deras hus. Vissa erbjuder till och med offert och energiberäkning kostnadsfritt.

Varmvattenberedare – Att ha tillgång till varmvatten är såklart en förutsättning idag för att vardagen ska fungera. Har man något problem med varmvattenberedaren, med konsekvensen att man står utan varmvatten, brukar många rörmokare oftast lägga dessa kunder högst upp på sin prioritetslista. Detta eftersom att det kan medföra ganska stora problem om man inte har tillgång till det.

Gas – En stor del av rörmokarfirmorna har också befogenhet att hjälpa till med gasen i huset. Detta innefattar bland annat installationer av vissa gasapparater, så som restaurangapparater för matlagning eller för spisar.

Solvärme – Många som tänker på rörmokare tänker just kanske på de tidigare nämnda tjänsterna i denna artikel, så som byte av toalettstol, vattenlås och liknande. Många rörmokarfirmor har dock erfarenhet av stora värmesystem, och detta tenderar att vara än mer vanligt i de mest moderna firmorna.

Solvärme är ett värmesystem som bara tycks växa i popularitet ju mer tiden går. Många rörmokarfirmor kan hjälpa sina kunder med olika solvärmeslösningar.

Dessa typer av tjänster är det såklart inte alla rörmokarfirmor som erbjuder. Det bästa är att gå igenom firmans tjänsteutbud i förväg för att säkerställa att de har kompetens att genomföra det jobb man vill ha gjort.

13 Jul 2016